På gång

Närmast kommande arrangemang är årsmötet och en internationell konferens.